Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden (AV)

1. Geldigheid van de Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (hierna 'Voorwaarden' genoemd) zijn van toepassing op alle contracten die worden gesloten via de online shop, www.geero.nl tussen niceshops GmbH en klanten, die consumenten zijn.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven.

2. Acceptatie van de voorwaarden

De klant accepteert deze algemene voorwaarden en gaat er mee akkoord zodra hij een bestelling plaatst.

3. Beperkingsclausule

Het opnemen van eventuele voorwaarden door de klant, die van deze algemene voorwaarden afwijken, wordt afgewezen tenzij uitdrukkelijk aanvaard door niceshops GmbH

4. Contractsluiting

4.1. Internetoptreden van niceshops GmbH op de website www.geero.nl

De productpresentatie op de website vormt geen aanbod in juridische zin. Het is een uitnodiging aan de klant om zelf een aanbod te doen. Het aanbod in juridische zin doet de klant door het plaatsen van een bestelling. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling vindt plaats samen met de acceptatie van de bestelling, onmiddellijk na verzending via een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mailbevestiging is het koopcontract tot stand gekomen.

4.2. Bestelproces

In het overzicht van het assortiment van de online shop www.geero.nl kan de klant de/het gewenste product(en) selecteren door op de knop "In winkelmandje" te klikken. De geselecteerde goederen worden tijdens het bezoek van de klant in de winkelwagen opgeslagen op de website www.geero.nl. Door op de knop "Naar kassa" te klikken naast de goederen in het winkelmandje, gaat het bestelproces verder. Op de volgende pagina wordt de klant gevraagd zich aan te melden bij de online shop, als hij al een account heeft, of om zich nieuw te registreren. De klant selecteert vervolgens de bezorglocatie en de betaalmethode van zijn keuze en voert de gegevens in die nodig zijn voor de betaling. Bij het kiezen van externe betaaldiensten, zoals PayPal, wordt de klant doorgestuurd naar de externe website van de betreffende betalingsdienstaanbieder. Voordat de bestelling wordt geplaatst, worden de gegevens die relevant zijn voor de bestelling samengevat in een "besteloverzicht". Het staat de klant vrij om zijn gegevens nogmaals in het besteloverzicht te controleren en zo nodig te corrigeren, voordat hij zijn bestelling, door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken, naar niceshops GmbH verzendt. Door op de knop "Verzenden & Betalen" te klikken, doet de klant een bindend aanbod om de goederen die door hem zijn geselecteerd te kopen.

4.3. Orderbevestiging

niceshops GmbH zal na ontvangst van de bestelling een e-mail sturen naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven, waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en de inhoud ervan wordt weergegeven (hierna "Orderbevestiging" genoemd). De orderbevestiging houdt geen aanvaarding in van het aankoopaanbod van de klant door niceshops GmbH. Als niceshops GmbH weigert het contract te sluiten, wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht via e-mail.

5. Opslag van de contracttekst

De tekst van het contract, dat wil zeggen de gegevens van de klant en het bestelproces, wordt opgeslagen door niceshops GmbH en kunnen door de klant worden bekeken onder de link "Mijn account" of "Mijn bestellingen". Daarnaast stuurt niceshops GmbH een orderbevestiging en deze algemene voorwaarden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven.

6. Annulerings-/herroepingsrecht

U kunt de goederen zonder opgave van reden binnen 14 dagen retourneren door de goederen terug te sturen. U vindt hier informatie over het retourneren.

Herroepinginstructies

De volgende herroepingsinstructies zijn van toepassing op contracten voor goederen die per post als pakket kunnen worden verzonden.

Herroepingsrecht voor verzending van pakketgoederen

Als consument heeft u het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, moet u ons

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-mail: nederland@geero.bike

Fax: (+43) 720 710740 9000

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om het contract op te zeggen informeren.

U kunt daarvoor ons voorbeeldformulier gebruiken, wat niet verplicht is. Om te voldoen aan de annuleringsperiode, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u zich terugtrekt uit deze overeenkomst, moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een andere verzendmethode dan de gunstige standaardlevering die wij aanbieden) onmiddelijk terugbetalen, uiterlijk veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt. Voor deze terugbetaling zullen we hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden kosten voor deze terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract aan ons

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

terug te sturen of over te dragen. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór verstrijken van de deadline van veertien dagen.

Retourzendingen van uit de volgende landen zijn kosteloos:

Oostenrijk, Duitsland, België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Groot-Brittannië, Cyprus.

Retourzendingen uit Italië , Zwitserland en de andere, hierboven niet genoemde landen, dienen door de verzender zelf te worden betaald..

Contracten voor de levering van de goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument, kunnen niet worden herroepen.

Gedetailleerde informatie over het retourneren vindt u hier.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende contracten:

 1. Contracten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,
 2. Contracten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden,
 3. Contracten voor de levering van goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van bescherming van gezondheid of hygiëne, indien geopend of gebruikt na levering,
 4. Contracten voor de levering van goederen, indien deze na levering door hun aard onmiskenbaar met andere goederen zijn gemengd,
 5. Contracten voor de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs werd overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van het contract kan worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft,
 6. Contracten voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd,
 7. Contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines met uitzondering van abonnementscontracten.

Klik hier, om een voorbeeld retourformulier te downloaden.

Einde van de herroepingsinstructies

7. Prijzen

1. Alle prijzen zijn totaalprijzen; ze omvatten de verpakkingskosten evenals de wettelijke omzetbelasting (btw).

2. Prijsfouten voorbehouden. Als de juiste prijs hoger is, wordt er contact opgenomen met de klant; in dit geval kan een contract alleen worden gesloten als de klant wil kopen tegen de werkelijke prijs. Als de juiste prijs lager is, wordt deze prijs in rekening gebracht.

8. Verzendkosten

1. Naast de vermelde productprijzen worden verzendkosten berekend. Meer informatie over het bedrag van de verzendkosten vindt u bij de aanbiedingen

De toepasselijke btw is inbegrepen in de verzendkosten.

2. Bij betaling onder rembours zijn de rembourskosten extra. Dezen worden niet aan de klant in rekening gebracht, maar hij moet ze rechtstreeks aan de bezorger betalen.

9. Leveringsvoorwaarden

1. Tenzij anders overeengekomen, wordt de levering uitgevoerd op het door de klant opgegeven adres. Wij leveren ook aan pakketstations.

2. De geschatte levertijd wordt direct in het winkelmandje aangegeven. Bij vooruitbetaling gaat de leveringstermijn één dag na ontvangst van het bedrag op de bankrekening van niceshops GmbH in. Voor betaling onder rembours of factuuraankoop, begint de leveringstermijn één dag na de datum van het sluiten van het contract. In andere gevallen begint de leveringstermijn één dag na ontvangst van de bestelling.

3. In geval van schade aan de goederen tijdens het transport, dient de klant de schade onmiddellijk aan de vervoerder te melden en daar de schade te claimen.

4. niceshops GmbHis niet verantwoordelijk wanneer er zich bij leveranciers of fabrikanten problemen voordoen ten aanzien van de. Als levering of naleving van een overeengekomen levertijd onmogelijk is vanwege omstandigheden buiten de schuld van niceshops GmbH om, heeft niceshops GmbH het recht om het contract in zijn geheel of gedeeltelijk te herroepen. niceshops GmbH zal de klant onmiddellijk informeren. Schadeclaims zijn in dit geval uitgesloten. Over bestaande leveringsbeperkingen zal de klant vóór het begin van het leveringsproces worden geïnformeerd.

10. Vervaldatum en eigendomsvoorbehoud

1. De aankoopprijs is uiterlijk bij levering van de goederen verschuldigd.

2. Tot de volledige betaling is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van niceshops GmbH.

11. Betalingsvoorwaarden

1. niceshops GmbH accepteert de volgende betaalmethoden:

2. Contante vooruitbetalingen dienen door de klant te worden voldaan binnen 14 dagen nadat het contract is gesloten. De overschrijving dient te geschieden op de bankrekening van niceshops GmbH (de bankgegevens worden verstrekt in de e-mail met de bestelbevestiging en weergegeven in het Impressum.) De verzending vindt plaats na ontvangst van de betaling.

3. niceshops GmbH is bevoegd om de betaling van de bankrekening van de klant te incasseren wanneer automatische incasso is geselecteerd. De klant moet voor voldoende saldo op de rekening zorgen. De klant draagt ​​de extra bankoverschrijvingskosten. Wijzigingen in bankgegevens moeten onmiddellijk worden doorgegeven aan niceshops GmbH. niceshops GmbH behoudt zich het recht voor om alle gemaakte kosten die ontstaan doordat bovenstaande niet in acht wordt genomen op de klant te verhalen.

Om automatische incasso- en factuurbetalingsopties aan te bieden in Oostenrijk en Duitsland, werken we nu samen met RatePAY GmbH Franklinstr. 28-29, 10587 Berlijn (hierna "RatePAY"). Als er een effectief koopcontract plaatsvindt tussen de klant en niceshops GmbH met behulp van de betaaloptie RatePAY, wordt de vordering overgedragen aan RatePAY. Bij gebruik van de betaalmethode in termijnen bij RatePAY, dragen wij onze vordering over aan de partnerbank van RatePAY GmbH.

Wanneer u kiest voor een van de aangeboden RatePAY-betalingsopties, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens en die van de bestelling in het kader van de bestelling worden gedeeld met RatePAY GmbH met het oog op identiteits- en kredietcontrole en het contractbeheer.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de aanvullende algemene voorwaarden en het privacybeleid voor debetalingsopties van RatePAY, die deel uitmaken van deze algemene voorwaarden en van toepassing zijn wanneer u voor een betalingsoptie van RatePAY kiest..

Het volgende is van toepassing op klanten in Oostenrijk: aanvullende algemene voorwaarden voor RatePAY-betalingsopties en privacybeleid.

Het volgende is van toepassing op klanten in Duitsland: aanvullende algemene voorwaarden voor RatePAYbetalingsopties en privacybeleid.

4. Bij betaling onder rembours betaalt de klant de rembourskosten rechtstreeks aan de bezorger. De hoogte van de rembourskosten is afhankelijk van het land van levering. U wordt vóór het afronden van de bestelling over de kosten geïnformeerd.

5. Bij betaling per creditcard wordt uw creditcard na het afronden van de bestelling belast. Dit gebeurt ook meteen, wanneer wij de goederen niet op voorraad hebben en pas na enkele dagen kunnen versturen. Onze samenwerkingspartner hiervoor is Six Payment Services. Informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

6. PayPal - U betaalt het factuurbedrag via de online-aanbieder PayPal. U moet daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren. Na legitimatie met de inloggegevens kunt u de betaling aan ons bevestigen. Verdere instructie krijgt u tijdens het bestelproces. Informatie over gegevensbescherming vindt u hier.

7. Met RatePay kunt u al vanaf de 1e bestelling met betaling op rekening bij ons kopen.

8. In samenwerking met Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, bieden we de volgende betalingsopties aan. De betaling wordt voldaan aan Klarna:

 • Factuur: De betalingstermijn bedraagt [14] dagen vanaf verzending van de goederen/tickets/of, bij overige dienstverlening, vanaf het beschikbaar stellen van de dienstverlening. De volledige factureringsvoorwaarden voor de landen waarin deze betalingsmethode beschikbaar is, vindt u hier: Duitsland, Finland, Groot-Brittannië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden.
 • Koop op afbetaling: Met de financieringsservice van Klarna kunt u uw aankoop in vaste of flexibele maandelijkse termijnen betalen tegen de bij de afrekening aangegeven voorwaarden. De termijnbetaling is altijd aan het einde van de maand, na versturing van de maandfactuur door Klarna, verschuldigd. Meer informatie over het kopen op afbetaling met inbegrip van de algemene voorwaarden en de Europese standaardinformatie over consumentenkredieten voor de landen waar in deze betaalmethode beschikbaar is vindt u hier (alleen beschikbaar in de aangegeven landen): Denemarken, Duitsland, Finland, Groot-Brittannië, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden.
 • Sofort: Beschikbaar in Duitsland, Nederland en Oostenrijk. Uw rekening wordt onmiddellijk belast na versturen van de bestelling.
 • Automatische afschrijving: Beschikbaar in Duitsland, Nederland, Zweden en Oostenrijk. Het afboeken geschiedt na verzending van de goederen. Het tijdstip wordt u per e-mail meegedeeld. Het gebruikmaken van betaalmethodes op rekening, op afbetaling en automatische afschrijving vereist een positieve kredietwaardigheidscontrole. In dit verband geven wij uw gegevens in het kader van de aankoopinitiatie en afwikkeling van het koopcontractaan Klarna door voor controle van adres en kredietwaardigheid. Wij vragen uw begrip ervoor, dat wij u alleen die betaalmethodes aan kunnen bieden, die op basis van de resultaten van de kredietwaardigheidscontrole toegelaten zijn. Meer informatie en de gebuiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende bepalingen inzake privacy en conform de informatie in Klarna’s privacybeleid behandeld.

9. In het bestelproces wordt u op de website van online-aanbieder Amazon nog voor het afronden van debestelprocedure naar onze online-shop doorgestuurd. Daar kunt u het bij Amazon opgeslagenafleveradres en betaalmethode kiezen en de betalingsinstructie aan Amazon bevestigen.

Vervolgens wordt u naar onze online-shop teruggeleid, waar u de bestelprocedure af kunt sluiten. Na het plaatsen van de bestelling vragen we Amazon om de betalingstransactie te starten en daarmee uw aanbod te accepteren.

12. Garantie

1. Tenzij anders vermeld, zijn de algemene wettelijke bepalingen van toepassing.

2. De garantie is uitgesloten in het geval van defecten veroorzaakt door de klant. Dit is met name het geval bij onjuist gebruik, onjuiste bediening of niet-geautoriseerde reparatiepogingen.

De verkorte verjaringstermijn is niet van toepassing op schade die het gevolg is van een grof nalatig plichtsverzuim van niceshops GmbH of van een opzettelijk grof of nalatig plichtsverzuim van een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van niceshops GmbH. De verkorte verjaringstermijn geldt verder niet voor schadeclaims op basis van nalatige of opzettelijke schending van belangrijke contractuele verplichtingen. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen wiens nakoming pas een correcte uitvoering van het contract mogelijk maken en op het nakomen waarvan de klant in alle redelijkheid op mag vertrouwen.

5. Wanneer goederen worden afgeleverd met duidelijke transportschade, dan dient u deze schade meteen te reclameren bij de bezorgen en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Het niet reclameren of contact opnemen heeft geen consequenties voor de wettelijke garantieaanspraken van consumenten en dient slechts ter ondersteuning van de aanbieder om zijn aanspraken ten opzichte van de met het leveren van de goederen belaste bedrijf of de verzekering geldend te maken.6. Voor zover er een fabrieksgarantie bestaat, moet de klant de claims die hieruit voortvloeien rechtstreeks bij de klant indienen. De aansprakelijkheid van niceshops GmbH onder de garantie is uitgesloten.

13. Vrijwaring

1. Schadeclaims tegen niceshops GmbH zijn uitgesloten, zolang niceshops GmbH of hun plaatsvervangende agenten niet opzettelijk of grof nalatig hebben gehandeld.

2. 2. Onverlet blijft de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid als gevolg van nalatige of opzettelijke schending van belangrijke contractuele verplichtingen, of indien conform de productaansprakelijkheidswetgeving of vanwege nalatigheid bij het afsluiten van het contact of vanwege overig plichtsverzuim of onrechtmatige aanspraken op vergoeding van materiële schade van verplichte aansprakelijkheid sprake is..Belangrijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen wiens nakoming pas een correcte uitvoering van het contract mogelijk maken en op het nakomen waarvan de klant in alle redelijkheid op mag vertrouwen.

14. Recht op verrekening, recht van retentie

1. De klant heeft geen recht op verrekening van onze vorderingen, tenzij de tegenvorderingen van de klant rechtsgeldig zijn vastgesteld, of onbetwist zijn. De klant heeft ook het recht om te verrekenen met onze vorderingen als hij claims voor gebreken of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract claimt.

2. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op hetzelfde koopcontract.

15. Privacybeleid

Gegevensbeschermingsbepalingen zijn opgenomen in het Privacybeleid.

16. Wijziging van de algemene voorwaarden / wijzigingsvoorbehoud

Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is voor de eliminatie van naderhand optredende gelijkwaardigheidsstoornissen of voor aanpassing aan veranderde wettelijke of technische randvoorwaarden We informeren de klant over een wijziging op het laatst bekende e-mailadres van de klant door de inhoud van de gewijzigde regelingen te melden. De wijziging wordt een integraal onderdeel van het contract wanneer de klantniet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van wijziging van het contract schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opname in het contract.

17. Splitsbaarheidsclausule

Als een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig zou zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

18. Contracttaal

De beschikbare taal voor het contract is Nederlands

19. Geldend recht

Voor de contractuele relatie geldt het Oostenrijkse recht.

20. Bemiddelingsorgaan en online geschillenbeslechting
Wij verbinden ons ertoe bij geschillen gebruik te maken van de arbitrageprocedure van de internetombudsman: www.ombudsmann.at Als u problemen ondervindt, kunt u een klacht indienen via dit platform en laten verwerken door een onafhankelijke dienst voor geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Ons e-mailadres: office@niceshops.com

Gebaseerd op voorbeeldvoorwaarden van VON ZANTHIER & SCHULZ