Garantie & fabrieksgarantie

Garantie Geero

Deze garantiebepalingen gelden naast de algemene voorwaarden van niceshops en hebben voorrang bij afwijkende regelgeving.

Voor alle e-bikes van het merk Geero garanderen wij, niceshops GmbH, dat het product op het moment van levering (levering of afhaling) overeenkomt met het koopcontract, dus in het bijzonder de technische beschrijving. Wij willen u zo goed mogelijk tevreden stellen bij het afhandelen van garantiezaken en geven u een kort overzicht van de rechtsgrondslag hieronder met verwijzingen naar de wettelijke bepalingen. Deze informatie vervangt geen gedegen juridisch advies.

De garantieperiode is twee jaar vanaf levering (§ 933 ABGB) . Na deze periode kunt u alleen defecten (schade, fouten, defecten, etc.) rechtstreeks bij de fabrikant claimen als onderdeel van de fabrieksgarantie (zie garantie). Wij raden u daarom aan om het product bij overhandiging direct op beschadiging of gebreken te controleren, in het bijzonder op transportschade, en ons hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen (contactgegevens zie hieronder).

Indien gebreken optreden binnen de eerste 6 maanden na levering, wordt aangenomen dat het gebrek al bestond op het moment van levering, tenzij dit onverenigbaar is met het soort gebrek. Na deze periode moet u bewijzen dat het gebrek al bestond op het moment van levering (§ 924 ABGB) .

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor nadien optredende gebreken en schade, in het bijzonder als gevolg van niet-geautoriseerde wijzigingen door u (zoals ombouw, aanvullingen, ondeskundige reparaties), verkeerde bediening, ongevallen en dergelijke.

Als onderdeel van de garantie ondernemen we verbetering door het defecte onderdeel of de gehele Geero te repareren of te vervangen. Als beide vormen van verbetering voor ons onevenredig duur waren, kunnen we ze afwijzen. In plaats van de verbetering krijgt u een redelijke prijsverlaging. Als de gebreken niet klein zijn, kunt u in plaats van de prijsvermindering (§ 932 ABGB) de ontbinding van het koopcontract aanvragen.

Voor reparaties onder garantie garanderen wij het gebruik van originele reserveonderdelen en - indien deze niet meer (beschikbaar) zijn - gelijkwaardige en kostenneutrale componenten.

De natuurlijke slijtage van de fiets (en zijn slijtagedelen) door normaal gebruik, regen, water, vuil of stof valt niet onder de garantie. De volgende componenten zijn slijtdelen waarvan de natuurlijke slijtage is uitgesloten van de garantie als ze correct worden gebruikt en onderhouden:

  • Handgrepen en zadel
  • Pedalen, ketting, kettingblad, cassette, achterderailleur, remblokken
  • Banden en velgen
  • alle roterende delen die zijn aangetast door mechanische slijtage en / of lagers bevatten
  • Coating van het frame.

Om reparaties binnen de garantieperiode te claimen, moet u de Geero aan ons retourneren. Met het door ons verstrekte retourlabel van onze verzendpartners (Post AG, DHL) draagt u geen kosten voor het retourneren. Gedetailleerde informatie over het retourneren kunt u bij ons of op onze website opvragen.

Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen met bezorgschade en garantieclaims, vragen wij u ons een gedetailleerde omschrijving van de fout te sturen en zo mogelijk foto- en videomateriaal.

U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Gratis hotline
Tel 0800 55 66 40 517
Hotline-tijden: ma - do van 9.00 tot 16.00 uur, vrij van 9.00 tot 14.00 uur
E-mail: office@geero.bike

Fabrieksgarantie

De Geero is een e-bike die is geproduceerd volgens de hoogste normen waar u jarenlang plezier van zult hebben. Voor een lange houdbaarheid raden we regelmatig onderhoud aan, vooral aan de bewegende delen. Alle informatie hierover vindt u in onze gebruiksaanwijzing, die bij aflevering naar elke Geero wordt gestuurd.

Als uw vragen niet afdoende worden beantwoord in de gebruiksaanwijzing, helpen we u graag telefonisch (gratis in AT en DE op: 0800 55 66 40 517) of per e-mail (op: office@geero.bike).

Naast de wettelijke garantie van de verkoper, gaan we ook uit van de volgende vrijwillige fabrieksgarantie voor het frame:

- Voor het frame (vormvastheid, breuk, scheuren ed) bedraagt de garantieperiode 5 jaar vanaf levering.

De garantie vervalt indien de schade aan het frame wordt veroorzaakt door onjuiste opslag of bedieningsfouten, ondeskundige reparaties, ongevallen en dergelijke.

Voorwaarde voor het doen gelden van de fabrieksgarantie is de verzending van de factuur en een nauwkeurige omschrijving van het gebrek.

Contact details:
Geero GmbH
Saaz 99
A-8341 Paldau
office@geero.bike